Φοιτητές

Φοιτητές

in IN: Τo νέο ξεκίνημα, τα χαμόγελα  και τα όνειρα των εισαχθέντων στις  σχολές της πόλης μας.

 

 

 

out OUT:Οι εξωφρενικές τιμές των ενοικίων καθιστούν προβληματική και  απαγορευτική την φοίτηση και διαμονή  πολλών σπουδαστών.

 

 

 

Share This:

Share