Πάντα κάποιος θα υπάρχει στην ζωή σου…

Πάντα κάποιος θα υπάρχει στην ζωή σου…

Πάντα κάποιος θα υπάρχει που θα ξεχωρίζει στην ζωή σου ..
Το να μην τον απογοητεύσεις ποτέ είναι μεγάλο θέμα!

Share This:

Share