Σταθερότητα

Σταθερότητα

YIOΈνα από τα πιο βασικά στοιχεία σε μία σχέση είναι η σταθερότητα.Ένας παρανομαστής που ρυθμίζει  τόσο την ποιότητα όσο και την διάρκεια  μιας σχέσης. Οι άνδρες συνήθως είναι πιο ευάλωτοι,επηρεάζονται πιο συχνά και καθοριστικά άλλοι από το οικογενειακό τους περιβάλλον,άλλοι από το φιλικό, άλλοι από το εργασιακό. Η αστάθεια ενός άνδρα είναι αντιστρόφως ανάλογη με την συμπεριφορά του. Μπορεί οι γυναίκες να θεωρούνται κυκλοθυμικές, ένα είναι όμως  σίγουρο  οι άνδρες με την αστάθειά τους συμβάλλουν τα μέγιστα σε αυτό….

υτ785

 

Share This:

Share